Index of /yumrepos/microsoft-fedora35-prod/repodata/


../
7be6fb2b3e52ee711ce3c191a0f84736618d0c0bcef29e6738e89a6b9fadc85b-other.xml.gz            28-Nov-2023 14:01 12.9 kB
a99ae13e626326a48a5df28a6ea3e09eea098dfa3b5438f1502eba1ed21187e5-primary.xml.gz           28-Nov-2023 14:01 29.6 kB
b9a8415bd1600995a099a204b8ba3c5c90f6d995ff1d82bdec89c90d349ec4ea-filelists.xml.gz          28-Nov-2023 14:01 739.7 kB
repomd.xml                                             28-Nov-2023 14:03 1.6 kB
repomd.xml.asc                                           28-Nov-2023 14:03 481 Bytes
repomd.xml.key                                           28-Nov-2023 14:03 949 Bytes