Index of /yumrepos/microsoft-fedora36-prod/repodata/


../
b06a5e203368d3edd984bdf1adb6b4e2e8189ebd55a4c51024c474f3341b218a-other.xml.gz            28-Nov-2023 14:01 19.0 kB
b2411043b98dfcaffdc6f6d345e6e5c519d989cb8c116ac8513fa149923b735c-primary.xml.gz           28-Nov-2023 14:01 44.2 kB
ba3da387b6f4d783b0d0ab73ee09c14294593218477b42ff24b0348216e2df6a-filelists.xml.gz          28-Nov-2023 14:01 1.2 MB
repomd.xml                                             28-Nov-2023 14:03 1.6 kB
repomd.xml.asc                                           28-Nov-2023 14:03 481 Bytes
repomd.xml.key                                           28-Nov-2023 14:03 949 Bytes